tisdag 6 december 2011

Hundens genetiska bas

Här kommer den första presentationen från ADVENTure Dog Conference 2011 som jag var på den 3 december 2011! Jag vill påpeka att detta är min tolkning av Peter Savolainens föreläsning och det är möjligt att det kan finnas någon felaktighet när det gäller val av termer. Om du hittar något sådant fel så hör av dig så rättare jag det genast. Det viktigaste är här att lyfta fram huvudpoängerna som jag har dubbelkollat!

Peter Savolainen (forskare i populationsgenetik vid KTH) inledde konferensen under rubriken Hundens genetiska bas. Peter är en duktig föreläsare som med vardagliga ord kunde förklara och visa hur han med DNA-forskning spårat hundens ursprung och utbredning. Hans specialområden till vardags är kriminaltekniska DNA-analyser och som sagt populationsgenetiska studier av hund och varg.

Peter visade exempel på hur han stegvis ringar in hundens ursprung. Datainsamlingen visar att alla hundar i världen har samma genetiska bas utifrån rätt många sydostasiatiska vargar, minst 100 st olika individer. Genom insamlade DNA-analyser världen runt har man indelat DNA-sekvenserna i sex olika grupper där A,B och C återfinns hos alla hundar medan D, E, F endast hittats hos några få individer på väldigt specifika platser.

Jag kan erkänna att jag inte hängde med i alla genetiska beräkningarna men så får jag väl skylla på att jag är samhällsvetare. Jag tycker ändå Peter lyckas väl att tala till en publik som inte delar hans vetenskapliga språk och begrepp. När Peter för första gången presenterade sin forskning blev den uppmärksammad världen över och han fick även kritik då de första analyserna enbart byggde på  mtDNA dvs mitokondirellt DNA (från moderns sida, dvs mor till dotter/son). Fördelarna med denna analysmetod är att mtDNA nedärvs utan någon rekombination och att man kan på en rätt liten del data få väldigt mycket information och ett "sant" släktträd. Nackdelarna är att det endast bygger på honornas historia. Denna undersökning har sedan kompletterats ( läs mer om denna studie här) och fortfarande visar resultaten på, att all genetisk variation hos hund, finns i Kina!

Den enda plats där det går att hitta alla dessa grenar är sydostasien (södra kina) varför man också kan dra slutsatsen att det var här det hela började, där vargar och människor började dela sin vardag med varandra.  Det var här vargen kom att formas till hund. Den sydostasiatiska vargen är mindre än våra stora gråvargar. Det får mig att fundera på om just dessa vargar var mer lämpade som husdjur än andra vargar eller om det var människorna i denna region som kanske av en slump började se fördelarna att dela sin vardag med dessa fyrfota vänner?

Peter Savolainen berättar också att alla hundar härstammar från samma vargar. Det finns alltså inga hundraser som kommer från något annat djur eller någon annan varg. Alla andra vargar är inkorsningar som skett i ett senare skede. Med DNA-analysens hjälp vet vi nu att hunden inte uppstått på olika håll i världen. Alla hundar bär på samma DNA-frekvens. Man uppskattar även att tidpunkten när hunden började skapas skedde för ca 15 000 år sedan. Det är med andra ord ganska länge sedan hunden var en varg. Kanske det därför inte är så intressant att studera våra gråvargars liv för att förstå hunden. Av just den anledningen är jag så glad att forskning kommit igång med fokus på just hund.

Peter berättar som sagt att all genetisk variation går att finna i sydostasien och mindre än 50% av den genetiska variationen återfinns i Europa. Den genetiska variationen hos våra hundar är inte särskilt stor trots rasernas olikheter. Något som förvånade mig var att våra rashundar enbart är 5% av den totala hundpopulationen. När vi då pratar exempelvis rasers hälsoprogram så omfattar det en väldigt liten del av alla hundar som finns.

Exempel på hundar med en något avvikande genuppsättning är Gråhund, Jämthund och Lapphund som är hundar som på senare tid korstats med vår svenska gråvarg. Läs mer om hur varg korsats med svenska vargar i denna artikel från SR. Peter Savolainen berättar vidare hur alla hundar har delats in i 10 olika hundtyper. Så här har hundarna utvandrat från Kina enligt Peter Savolainen forskningsresultat. Som ni ser finns alla hundtyper representerade i Kina!Peter Savolainens forskning är banbrytande och avviker från en del tidigare teorier om hundens ursprung. Den nya DNA-tekniken ger oss nya möjligheter att spåra hur hunden uppstod och var den kommer ifrån. Jag är övertygad att vi snart kommer få ta del av nya resultat inom detta område. Jag känner mig också stolt över att just Sverige är världsledande när det gäller denna typ av hundforskning.

4 kommentarer:

Helena sa...

Detta är spännande, det går ju också relativt fort när hundar utvecklas. Men jag slås ofta av hur mycket varg som faktiskt finns kvar även om många egenskaper är borta eller har öändrats mycket. Jag såg Vetenskapens Värld för något år sedan om pälsdjursuppfödning av blårävar i Ryssland. En forskare hade konsekvent valt ut dem som var mest lätthanterliga för att avla vidare på. Och redan efter några generation uppstod färgförändringar i avkomman - vita fläckar osv. Ju mer domesticerade avkommorna till rävarna blev ju mer avvek deras färgteckning från den ursprugliga! Hemskt att se hur de förvarades i små burar men intressant ändå!

Må så gott!

Team Nelson / Ordringen. sa...

Tur att man inte måste förstå allt för att uppleva det som intressant!! Ser fram emot mer läsning.
Ulf

Sandra Gauermann Hederstedt sa...

Kul att du också gillade ADC! Tack så mycket. Savolainen´s forskning är riktigt intressant och ger mer förståelse!

DagL sa...

Denna artikel gav en del mer än vad jag upptäckt tidigare. Jag började göra en blogg om varg med tyngdpunkt på genetik för några månader sedan och då kom jag in på frågan om hundgener i varg och gjorde en artikel om det

http://vargdag.wordpress.com/2011/10/31/hundgener-i-varg/

Jag lade in en länk till den här artikeln.