måndag 10 oktober 2011

Folkpartiet vill skapa farliga hundar

Jag har tidigare skrivit om folkpartiets licenskrav på vissa hundraser. Flera tidningar runt om i landet tar upp ämnet. Det jag är mest irriterad över är hur motionen ifråga beskriver vissa rasers egenskaper och mentalitet. Det finns inget som stöder att exempelvis herdehundar skulle vara farligare hundar än andra. De mentalbeskrivningar som hittills gjorts stämmer inte överens med den bild som målas upp i motionen.


Har inte folkpartiet hängt med utvecklingen? Vi har passerat bondesamhället och i viss mån även industrialismen. Vårt samhälle har förändrats radikalt och hundens roll har hängt med i denna utveckling. Vad menas med att vissa raser enbart ska få användas i yrkesutövning? Ska det gälla alla raser i så fall? Även en hund som jobbar måste ju få vila och vara en del av familjen.


Om jag går till min egen ras kuvasz så har uppfödarna under väldigt lång tid selekterat fram de individer som är bäst lämpade för det samhälle som vi lever i nu. För att en ras som kuvasz ska fungera i dagens samhälle krävs det att den också  får ta aktiv del av det sociala livet. Miljöträning och en medveten socialisering är det som ger trevliga hundar. Det är hundar som enbart står hemma på gården och inte får möta samhället utanför som kan uppträda väldigt osäkert. Det är dessa hundar som i en trängd situation skulle kunna skapa tidningsrubriker. Det gäller inte enbart min egen ras och faktum är att det gäller oss människor med.


En människa som inte får ta aktiv del av vårt samhälle och kanske hålls inlåst, den människan får stora problem att anpassa sig. Det finns forskning som visar att det finns ett starkt samband mellan människor med en trasig uppväxt och ett framtida utanförskap och möjlig kriminalitet. Med den kunskapen kan vi även förstå våra hundar. En hund som får en dålig start i livet och inte får sina behov tillgodosedda utveckla många gånger problembeteenden.


Vad jag försöker säga är att det vore farligt att inte låta raser som exempelvis de ryska ovtjarkorna delta i det sociala livet. Om dessa raser enbart fick användas som vakthund skulle uppfödarna få rikta om hela sitt avelsarbete. Förmodligen kommer inte heller den svenska ovtjarkastammen duga för detta arbete då uppfödarna i generationer anpassat rasen till ett modernare samhälle. Folkpartiets förslag går även emot SKKs policy och arbete med att få fram mentalt stabila hundar då kravet på att vissa raser enbart ska användas som vakthundar kräver en annan mentalitet än det SKK och rasklubben arbetar för.

Många av de hundar som arbetar på olika vaktbolag är hundar som sorterats bort från aveln eller så är det omplaceringshundar som inte fungerar i en vanlig familj. Dessa hundar är inte rastypiska, de kanske har munkorgstvång, det är hundar som får en andra chans trots att de inte fungerar i samhället. Det är knappast det ideal som uppfödarna strävar efter. Menar folkpartiet verkligen att det är sådana hundar vi ska avla fram?


Kravet med licens rymmer även nya problem då det skulle behöva inrättas en myndighet för att säkerställa att licenskraven ser likadant ut över hela landet. Förslaget har diskuterats i väldigt många år och man har kommit fram till att de är väldigt svårt att genomföra i praktiken.


Min slutsats är att folkpartiets motion inte löser några problem. Däremot skapar det nya problem. Vi skulle få farligare hundar dels genom att i aveln selektera fram hundar med mer skärpa och dels genom att inte låta dessa hundar få en chans att anpassa sig till dagens samhälle. Konsekvensen blir att vi i förlängningen skapar hundar som inte passar in i det moderna samhället. Folkpartiets motion leder, i sina konsekvenser, till att vi istället får farligare hundar.


Det jag istället efterlyser är att man avsätter pengar till seriös forskning med syftet att ta fram kunskap vad det är som gör att farliga situationer uppstår. Min hypotes är att det saknas kunskap och förståelse över hur man umgås med hundar. Då menar jag inte enbart hundägarna utan även människor som hunden stöter på i sin vardag. Det gäller också eller kanske i högsta grad journalister, beslutsfattare och politiker.

Läs mer: BT,SR,AB, AK

7 kommentarer:

~~Sara~~ sa...

Du skriver så bra. Jag är inte så insatt i "hundpolitiken" men jag får känslan över att det är hundrädsla och oerfarenheter som styr denna diskussion på "högre" nivå, inte tror jag att (typ) 2/3 av svenska folket har sagt att det borde finnas nån form av hundrestriktioner...eller finns det undersökningar av det?

Kram

Quila o Ronja sa...

Jag säger bara, ja ja ja! Du har så rätt.
Men jag läste en undersökning, som gjorts om vilken den "farligaste" hundarasen är. Inte många tror att det är sant, men det är enligt denna undersökning, Golden.
Socialisering är en av dom viktigaste grundpelarna i hundträning, tycker jag. Sedan spelar det mindre roll om dom går perfekt "fot" eller inte ligger direkt på kommando. Tycker jag!
Att hålla sig väl med jaktledare, kan ju aldrig vara fel ;-)
Kram

Helena sa...

SV: Tack för dina råd ang min hund! Efter att ha reflekterat över min fostran av honom, är jag rätt säker på att jag knutit honom för mycket till mig på bekostnad av hans egen trygghet. Eftersom det är en Jack Russell har jag tyckt att det varit viktigt med fast anknytning och mycket aktivitet med mig så att jag får en hund som är följsam. Och det har jag på bekostnad av hans egen trygghet! Vi får väl dra ut soffan från hallen så länge och sedan börja öva honom i att kunna ligga för sig själv. Jag misstänker också att han känner av att jag är väldigt orolig för min andra hund, detta med tuggandet eskalerade när hon blev sjuk. Hundar är ju verkligen tolkningsexperter, eller hur!

Ha den bästa dagen!

Cruellas sida sa...

Så klokt sagt! Du säger saker som låter så självklara när man läser de, men som man aldrig skulle komma på själv. Men detta grundar sig säkert att du är en riktigt erfaren hunduppfödare! tack för intressanta inlägg!

Team Nelson / Ordringen. sa...

Det är som att slåss mot en väderkvarn att försöka nå fram med vettiga argument i dagens samhällsklimat.Ingen verkar intresserad av att diskutera verkligheten,av att gå till grunden med problem. Enkla lösningar är det som gäller.
I zap-samhället tar politiker gärna billiga poäng .Det här är ett exempel.Tyvärr.
Ulf

Anonym sa...

Ewa här!
Du är ju fantastisk att uttrycka dig! Livet är inte alltid lätt men när det verkar dåligt vänder det plötsligt. Ur kaoset kommer ordningen. Min Lillsnyta är verkligen inte kaos utan den bästa ordning man kan hoppas på. En av alla valpar du fött upp, och kanske den bästa? *ler*

Pumsemumsan sa...

Grymt skrivet!
Politikerna borde nog läsa på innan de börjar utala sig o faktiskt arbeta fram ett förslag.. (tycker jag)
Jag har världens underbaraste amstaff/pitbulltik som dagligen möts av folk som är rädda för att de tror att hon är en kamphund. okunskap bland folket o rädslan som media sprider när de skriver om "kamphundar" gör det svårt för mig som hundägare att träna min hund i sociala sammanhang. Folk har spottat på henne för att hon är en "kamphund" och detta framför mig!! går omvägar o viftar med armar o skriker högt när vi kommer gående.. problemet är inte raserna, problemet är folket! (både de idioter som skaffar raser de inte har koll på, idioter som möter hundar utan att veta hur de ska uppföra sig och idioter som använder sig av skräckpropaganda)