fredag 30 mars 2012

Gå i fängelse, hund!

Dressed Dogs in Police Line Up hi-res picturesSå har det hänt. Igen. Varje dag möter vi berättelser om brottsoffer och brottslingar, polis och tjuvar, straff och förlåtelse i våra massmedier. Och skulle inte det vara nog, så somnar vi i tv-soffan framför Morden i Midsomer, Beck eller Kojak (med klubban, ni vet).

Skulle vi ändå inte fått vårt lystmäte när det gäller kriminalitet och rättsapparat kan vi gå på Jack-the-Ripper-vandring i Tower Hamlets, Wallander-guidning i Ystad eller Millennium-sightseeing på Södermalm. Kriminalitet, brott och straff fascinerar oss människor. Vi som vandrar på den smala vägen ("jodå, jag lovar och svär!") kanske ännu mer än de som verkligen lever ett gangsterliv, just därför att det är en värld vi inte har tillgång till, vilket är lockande på tryggt avstånd.

Så när det hänt igen, ett brott har skett, så förväntar vi ju oss i en rättsstat som våran att en eller flera individer prövas i domstol vad gäller skuldfrågan. Vi förväntar ju oss att ett straff ådöms efter en noggrann prövning i ett opartiskt skådespel framför Fru Justitias blinda ögon. Vi förväntar oss att endast "friska" individer straffas för en brottslig handling, medan otillräkneliga, psykiskt sjuka individer vid samma gärning döms till vård. Att ungdomar får straffrabatt och istället mer krut läggs på den rehabiliterande delen än vad fallet är med den förhärdade yrkeskriminelle fyrtioåringen, kanske.


För nu har det ju hänt igen.
Ett brott har skett. Denna gång i Laholm. En grov misshandel, där en individ bunden utanför en affär, attackerats av en annan individ som, eventuellt oprovocerat, helt sonika bet av benet på den bundne. Nu kräver vi, att den attackerande individen ställs inför rätta, tillerkänns offentlig försvarare, prövas av domstol och straffas om så befunnen skyldig! Sveriges Radio Halland berättar att förövaren i detta fall misstänks vara en...rottweiler.

Stopp där! Vadå, har skribenten helt tappat koncepterna här i blogginlägget?! Rottweiler. Det är ju en hund? Ett djur? Och brottsoffret var visst en annan hund. Vadå domstol, försvarare och rättegång? Ett djur kan väl inte ställas inför rätta, heller, tok!?


Nej, kanske inte idag. Men rättssystem, rättsuppfattning, moral och praktiker i ett samhälle är aldrig fixt och givet. Det är socialt konstruerade fenomen. Och därmed föränderliga över tid. I medeltidens Europa var det inte bara möjligt att ställa husdjur inför rätta för brott. Brott enligt människans lagar. Prövade enligt dessa och i såväl världsliga brottsmål som inför kyrkliga domstolar för brott mot likaledes socialt konstruerade kyrkliga lagar. Ja, inte bara husdjur för den delen. Även larver, råttor och fåglar har prövats och dömts i enlighet med vårt västliga rättssystem för inte alltför många generationer sedan! Lyssna gärna på
detta utmärkta BBC-program i ämnet!

Det förefaller som om
grisar var de största svinen (ursäkta!) enligt den tidens rättsuppfattning. Djur som avrättades för mord, genom hängning, straffades extra mycket genom att de inte åts upp som vanliga grisar. Hårda bud, minsann! Vilda djur kunde i kyrkliga domstolar straffas med bannlysning - och alltså fråntas medlemsskapet i kyrkogemenskapen. Ett oerhört straff enligt den tidens rättsuppfattning. Det drabbade t ex larverna som elakt nog ätit av kyrkans växande säd på fälten utanför Valence. Efter sedvanlig prövning då.

Rottweilern i Laholm, som anklagas för att ha bitit benet av en medhund, hade kanske haft behov av en bra advokat. Historikern
Peter Dinzelbacher (2002) visar bl a att ett gäng råttor som i franska Autun i början av 1500-talet stod anklagade för att ha stulit av det lagrade kornet hade en sådan. Bartholomé Chassenée vann stor ryktbarhet genom sitt försvar av råttorna, bl a genom att på ett riktigt lagvrängarsätt få rättegången uppskjuten flera gånger. Hur? Jo genom att åberopa att råttorna inte kunde närvara då de fruktade för sina liv eftersom det fanns så många katter i domstolens närhet! Genialt! BBC har filmatiserat i The Hour of the Pig 1993!


Nu är rättsuppfattningen annorlunda. Numer kan man
uppenbarligen bete sig som ett svin mot grisar utan att ställas inför rätta. Fast säger man "nöff" till "grisen", då griper rättsmaskineriet in, minsann. Frågan är om inte den medeltida uppfattningen ibland var att föredra?


Dan Porsfelt - gästbloggare hos Sociala hundar

Inga kommentarer: